KTS Nhâm Chí Kiên: Kiến tạo không gian sống xanh – Hướng đi tất yếu tại các đô thị

“Những gì con người đang làm ảnh hưởng đến môi trường và biến đổi khí hậu đã rất rõ ràng và có thể nhận thấy bằng mắt thường. Nếu chúng…

Continue ReadingKTS Nhâm Chí Kiên: Kiến tạo không gian sống xanh – Hướng đi tất yếu tại các đô thị

KTS Đoàn Thanh Hà: “Cái gốc nhân văn trong kiến trúc tôi theo đuổi không đổi, chỉ ngày càng rõ ràng hơn” | H&P Architects

Tính nhân văn trong kiến trúc mà KTS Đoàn Thanh Hà hướng đến thể hiện qua việc anh theo đuổi kiến trúc vị dân sinh. Vị dân sinh được tác…

Continue ReadingKTS Đoàn Thanh Hà: “Cái gốc nhân văn trong kiến trúc tôi theo đuổi không đổi, chỉ ngày càng rõ ràng hơn” | H&P Architects