Giải thưởng kiến trúc TOP 10 AWARDS

Giải thưởng kiến trúc

TOP 10

 AWARDS

 

Giải thưởng kiến trúc – nội thất – công trình xanh

TOP 10

AWARDSBAN GIÁM KHẢO TOP 10 HOUSE AWARDS


BAN GIÁM KHẢO TOP 10 INTERIOR DESIGN AWARDS


BAN GIÁM KHẢO TOP 10 GREEN PROJECT AWARDS

NHÀ TÀI TRỢ

08

Năm kinh nghiệm

1.201

Dự án đã thực hiện

806

Khách hàng

93

Giải thưởng

KIẾN TRÚC SƯ ĐOẠT GIẢI

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH TRUYỀN THÔNG
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
NHÀ TÀI TRỢ BẠC
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN​
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG