MEDIA

TOP 10 HOUSES AWARDS 2019
PHỎNG VẤN GIÁM KHẢO 2019
EBOOK TOP 10 HOUSES AWARDS 2019

 Ebook “Bộ sưu tập nhà Việt”: với thiết kế đặc biệt, thể hiện đúng tinh thần của giải thưởng nhằm tôn vinh các công trình nhà ở và kiến trúc sư tham dự, ebook nhận được >1300 lượt đăng ký sở hữu.

Tải Ebook tại đây.