LVS.house | AD9 Architects

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Thiết kế: AD9 Architects
  • Tên công trình: LVS.house
  • Địa điểm: Tân Bình, Sài Gòn
  • Năm: 2019 – 2020
  • Diện tích: 345m2
  • Chủ trì thiết kế: Nguyễn Nhỏ
  • Nhóm thiết kế: Nguyễn Nhỏ, Phan trọng Hiệp, Đặng Thành Phát,
  • Nguyễn Thanh Hải Nam, Nguyễn Đức Truyền, Hứa Hữu Phước
  • Hình ảnh: Quang Trần

Công trình LVS.house được các KTS thiết kế tối giản vật liệu xây dựng với 90% là đá mài/Terrazzo để hoàn thiện, với mong muốn tìm thấy những thẩm mỹ chân phương của kiến trúc và tạo ra một đời sống mới tích cực, tốt đẹp hơn cho gia chủ.

LVS.house có một sự khác biệt so với các nhà ống khác ở mặt bằng khu đất. Ngôi nhà có bề ngang hẹp nhưng lại có một khoảng diện tích rộng ở phần sau, trông giống như chữ L. Điều này mở ra hướng phát triển không gian thú vị cho công trình.

Chủ đầu tư mong muốn toàn bộ không gian sinh hoạt chung hay cá nhân điều mở tối đa và tạo được sự kết nối tốt nhất, ngoài ra cũng có thể quan sát các hoạt động của 2 con ở độ tuổi còn nhỏ.

Ngoài giải pháp lệch tầng, chúng tôi khai thác ánh sáng, thông gió tự nhiên theo phương đứng. Các khoảng không gian chuyển tiếp hay giếng trời tạo nên các lớp kết nối con người và thiên nhiên.

Với công trình này chúng tôi gần như tối giản trong việc sử dụng vật liệu, mong muốn tìm thấy những thẩm mỹ chân phương của kiến trúc và tạo ra một đời sống mới tích cực, tốt đẹp hơn cho gia đình anh chị.