KTS Đoàn Thanh Hà: “Cái gốc nhân văn trong kiến trúc tôi theo đuổi không đổi, chỉ ngày càng rõ ràng hơn” | H&P Architects

Tính nhân văn trong kiến trúc mà KTS Đoàn Thanh Hà hướng đến thể hiện qua việc anh theo đuổi kiến trúc vị dân sinh. Vị dân sinh được tác…

Continue ReadingKTS Đoàn Thanh Hà: “Cái gốc nhân văn trong kiến trúc tôi theo đuổi không đổi, chỉ ngày càng rõ ràng hơn” | H&P Architects