KTS Đặng Đức Hòa: Bản sắc văn hóa kiến trúc và yếu tố bản địa | Block Architects

“Một công trình kiến trúc có giá trị, trước mắt phải phù hợp với vị trí và môi trường – cả về môi trường tự nhiên cũng như môi trường…

Continue ReadingKTS Đặng Đức Hòa: Bản sắc văn hóa kiến trúc và yếu tố bản địa | Block Architects