Văn phòng Anpha I AD9 Architects

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Đơn vị thiết kế: AD9 architects
  • Tên công trình: Văn phòng Anpha
  • Chủ trì thiết kế: Nguyễn Nhỏ
  • Nhóm thiết kế: Nguyễn Nhỏ, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Long Sử, Đặng Thành Phát, Nguyễn Đức Truyền, Võ Văn Trưởng
  • Hình ảnh: Quang Trần 

AD9 Architects thiết kế nên Văn phòng Anpha được hình thành sau nhiều thay đổi lớn về công năng từ Chủ đầu tư. Ban đầu gia chủ muốn có một ngôi nhà cho gia đình 5 thành viên. Nhưng khi căn nhà đã được xây dựng xong phần thô, Chủ đầu tư lại chia sẻ về mong muốn thay đổi toàn bộ công năng của ngôi nhà nhằm chuyển sang vận hành công ty gia đình với quy mô vừa phải…

Văn phòng Anpha hình thành sau nhiều thay đổi lớn về công năng từ Chủ đầu tư. Ban đầu các KTS của AD9 Architects nhận được đề bài để vẽ một ngôi nhà ở gia đình 5 thành viên, bà nội, 2 vợ chồng và 2 cháu nhỏ.

Các KTS của AD9 Architects đã tận dụng chiều dài lớn để dành một phần diện tích lớn cho khoảng giếng trời. Đây chính là không gian liên kết tất cả các không gian còn lại của ngôi nhà, những hoạt động, sự cân bằng giữa yếu tố tĩnh – động, đối lưu không khí, ánh sáng và thiên nhiên.