Nhà hàng YATTS I Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Huyền Trang, Cao Thế Anh, Tạ Đình Hưng

Thông tin công trình: Tên công trình : Nhà hàng YATTSThiết kế: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Huyền Trang, Cao Thế Anh, Tạ Đình HưngNăm thiết kế : 2020 / Năm…

Continue ReadingNhà hàng YATTS I Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Huyền Trang, Cao Thế Anh, Tạ Đình Hưng