KTS Nhâm Chí Kiên: Kiến tạo không gian sống xanh – Hướng đi tất yếu tại các đô thị

“Những gì con người đang làm ảnh hưởng đến môi trường và biến đổi khí hậu đã rất rõ ràng và có thể nhận thấy bằng mắt thường. Nếu chúng…

Continue ReadingKTS Nhâm Chí Kiên: Kiến tạo không gian sống xanh – Hướng đi tất yếu tại các đô thị