Hợp nhất “Giải thưởng nhà ở – Top 10 Houses Awards” với “10 thiết kế nội thất đẹp nhất – Top 10 Interior Designs Awards” trong giải thưởng lớn “Top 10 Awards”

Ngày 2/6/2021, giải thưởng tìm kiếm kiến trúc nhà ở đẹp Top 10 Houses Awards do Kiến Việt JSC tổ chức với sự bảo trợ của Hội KTSVN & bảo trợ truyền thông bởi Trang thông tin về Quy hoạch – kiến trúc hàng đầu KIENVIET.NET tiếp tục hành trình tranh giải mùa thứ 4 năm 2021.

Continue ReadingHợp nhất “Giải thưởng nhà ở – Top 10 Houses Awards” với “10 thiết kế nội thất đẹp nhất – Top 10 Interior Designs Awards” trong giải thưởng lớn “Top 10 Awards”

KTS Nhâm Chí Kiên: Kiến tạo không gian sống xanh – Hướng đi tất yếu tại các đô thị

“Những gì con người đang làm ảnh hưởng đến môi trường và biến đổi khí hậu đã rất rõ ràng và có thể nhận thấy bằng mắt thường. Nếu chúng…

Continue ReadingKTS Nhâm Chí Kiên: Kiến tạo không gian sống xanh – Hướng đi tất yếu tại các đô thị