Không gian đóng – mở linh hoạt, lưu chuyển ánh sáng tự nhiên

H House được tạo nên với mục tiêu hiện diện cho tinh thần sống hài hòa cùng thiên nhiên, đồng thời phá bỏ sự ngột ngạt thường thấy ở những ngôi nhà ống tại các đô thị lớn.

Continue ReadingKhông gian đóng – mở linh hoạt, lưu chuyển ánh sáng tự nhiên