Nơi kiến tạo giá trị
thẩm mỹ & xu hướng
kiến trúc nhà ở tại Việt Nam

Top 10 Awards là giải thưởng kiến trúc thường niên nhằm tìm kiếm xu hướng kiến trúc nhà ở đương đại tại Việt Nam thông qua việc lựa chọn ra 10 thiết kế nhà tiêu biểu trên kienviet.net – Kênh thông tin số 1 về Kiến trúc – Nội thất, được bảo trợ bởi Hội KTS Việt Nam.

Giải thưởng không chỉ là cơ hội tôn vinh các tác phẩm về lĩnh vực kiến trúc, nội thất nhà ở, sản phẩm nội thất của nước nhà mà còn là không gian kết nối, giao lưu dành cho các chủ nhà, kiến trúc sư, các đơn vị sản xuất nội thất gặp gỡ để cùng nhau xác lập giá trị thẩm mỹ và xu hướng kiến trúc về nhà ở tại Việt Nam.