GIẢI THƯỞNG

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Những công trình đạt giải Top 10 Houses Awards 2020 sẽ nhận được giải thưởng gồm

  • 01 Cúp lưu niệm
  • 01 Giấy chứng nhận
  • Tiền mặt: 10.000.000vnđ
  • Hiện vật do các NTT trao tặng
  • Ngoài ra các công trình và các KTS đạt giải cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh truyền thông uy tín và trên các ấn phẩm truyền thông của giải thưởng: poster, banner, ebook,…

Cúp lưu niệm                                                    Giấy chứng nhận                                            Tiền mặt 10.000.000 vnd