GIẢI THƯỞNG

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Những công trình đạt giải Top 10 Interior Design Awards 2023 sẽ nhận được giải thưởng gồm

  • 01 kỷ niệm chương (cup/huy chương);
  • 01 Giấy chứng nhận;
  • Hiện vật do các NTT trao tặng;
  • Ngoài ra các công trình và các KTS đạt giải cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh truyền thông uy tín và trên các ấn phẩm truyền thông của giải thưởng: poster, banner, ebook,…