KTS Vương Trung Hữu – Người làm “mềm” cái “cứng” của các công trình | H.a workshop

Công trình kiến trúc xây lên bởi gạch đá, cốt thép cứng cáp, rắn rỏi, tuy nhiên KTS Vương Trung Hữu đã có những cách rất riêng làm chúng “mềm…

Continue ReadingKTS Vương Trung Hữu – Người làm “mềm” cái “cứng” của các công trình | H.a workshop