Công trình tháng 10 tập hợp một số giải pháp thiết kế thích nghi với điều kiện tự nhiên

Tiếp tục hành trình tìm kiếm xu hướng nhà ở Việt đương đại, các công trình tháng 10 của Top 10 Awards tập trung vào các thiết kế kiến trúc…

Continue ReadingCông trình tháng 10 tập hợp một số giải pháp thiết kế thích nghi với điều kiện tự nhiên