Top 10 Awards 2021: 10 công trình của hạng mục Top 10 Interior Designs Awards đã được xác định

Với quy trình chấm chọn chặt chẽ, Ban giám khảo hạng mục Top 10 Interior Designs Awards đã lựa chọn được top 10 công trình nội thất tiêu biểu sẽ…

Continue ReadingTop 10 Awards 2021: 10 công trình của hạng mục Top 10 Interior Designs Awards đã được xác định

Hội đồng Giám khảo cực “chất” của giải thưởng Top 10 Awards 2021, họ là ai?

Nhằm giữ vững mục tiêu xây dựng Top 10 Awards – một giải thưởng công bằng, cởi mở và thể hiện được sự trân trọng với những thiết kế tiêu…

Continue ReadingHội đồng Giám khảo cực “chất” của giải thưởng Top 10 Awards 2021, họ là ai?

Công trình nhà ở tháng 12 với những giải pháp kiến trúc kéo con người đến gần thiên nhiên

Các công trình nhà ở tháng 12 của Top 10 Awards 2021 bao gồm nhiều kiến trúc hướng đến thiên nhiên và gắn kết với bối cảnh địa phương, thông…

Continue ReadingCông trình nhà ở tháng 12 với những giải pháp kiến trúc kéo con người đến gần thiên nhiên